Algemene voorwaarden van Elysée Health

1.       Online diensten

 • Door het invullen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.
 • Als de gebruiker onze producten (waaronder ook vallen trainingen en abonnementen) heeft aangeschaft, krijgt de gebruiker voor een onbepaalde tijd toegang tot het bekijken van de hieronder vallende video’s en teksten op de website. De auteursrechten van deze producten blijven eigendom van Elysée Health.
 • Het is niet toegestaan om de teksten, video’s en andere intellectuele eigendommen te kopiëren, te dupliceren, te publiceren, te verspreiden of op een andere manier voor derden toegankelijk te maken.
 • Als de gebruiker product heeft gekocht, dan dient alleen de gebruiker op wiens naam het product staat gebruik te maken van dit account. Inloggegevens verstrekken aan derden is niet toegestaan.
 • De gebruiker heeft het recht om op één computer tegelijk ingelogd te zijn. Inloggen op meerdere apparaten tegelijk is niet toegestaan.
 • De video’s en teksten mogen niet in het openbaar vertoond worden, mits Elysée Health hier vooraf toestemming voor gegeven heeft.
 • Als de gebruiker zich niet aan boven genoemde regels houdt, kan het account van de gebruiker definitief geblokkeerd worden. De gebruiker heeft in dit geval geen recht op teruggave van het aankoopbedrag van het product of de dienst of het abonnementsgeld.
 • Elysée Health behoudt hiernaast het recht om in geval van directe of indirect schade ten gevolge van het niet naleven van de regels in deze algemene voorwaarden, de geleden schade te verhalen op de gebruiker.
 • Elysée Health doet zijn best om ervoor te zorgen dat de video’s en teksten altijd beschikbaar zijn. Elysée Health kan echter nooit verantwoordelijk worden gehouden voor technische problemen buiten haar invloed.
 • Elysée Health doet zijn best om ervoor de zorgen dat alle informatie juist en volledig is. Elysée Health kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van mogelijke fouten.
 • Elysée Health kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit het bekijken en beluisteren van de video’s of het uitvoeren van de weergegeven oefeningen. De deelnemer blijft hiervoor ten alle tijden zelf verantwoordelijk.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om vooraf advies te vragen over het uitvoeren van de oefeningen bij de huisarts of een andere professionele hulpverlener. Bij twijfel aan zijn / haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen.
 • Bij normaal gebruik van de abonnementen, producten en diensten van Elysée Health, kunnen de video’s en de overige informatie in de producten en abonnementen onbeperkt bekeken worden. Elysée Health behoudt het recht om bij excessief gebruik of vermoeden van misbruik het account te blokkeren.
 • Er geldt een herroepingsrecht of bedenktijd van 14 dagen na aankoop. In deze termijn kan de gebruiker een beroep doen op de ‘niet goed geld terug garantie.’ Na deze termijn is het abonnement/product definitief en is het niet meer mogelijk om een beroep te doen op de ‘niet goed geld terug garantie.’ In geval van een abonnement loopt dit dan automatisch af op de einddatum, tenzij voor die tijd door de gebruiker wordt verlengd.
 • Elysée Health behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname van online cursussen en andere online diensten. Indien het cursusgeld reeds betaald is door de deelnemer, zal het betaalde bedrag worden teruggestort door Elysée Health.

2.       Offline cursussen, workshops en andere diensten

 • Door het invullen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.
 • Voor offline cursussen, workshops en andere diensten geldt een herroepingsrecht of bedenktijd van 14 dagen na ontvangst van de betaling, met inachtneming van de annuleringsvoorwaarden. Na deze 14 dagen is de betaling definitief en kan de consument geen beroep meer doen op zijn/haar herroepingsrecht. Indien voor overboeking als betaalmethode gekozen wordt, dient het desbetreffende bedrag binnen 14 dagen voldaan te worden.
 • Elysée Health doet zijn best om ervoor de zorgen dat alle informatie die tijdens offline cursussen, workshops en andere diensten gedeeld wordt, juist en volledig is. Elysée Health kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van mogelijke fouten.
 • Elysée Health kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit deelname van offline cursussen, workshops en andere diensten. De deelnemer blijft hiervoor ten alle tijden zelf verantwoordelijk.
 • Het deelnemen aan de workshop(s) is geheel voor eigen risico. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om vooraf advies te vragen over het uitvoeren van de oefeningen bij de huisarts of een andere professionele hulpverlener.
 • De deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor diens persoonlijke bezittingen zoals kleding, schoeisel, sieraden, mobiele telefoons, portemonnee etc.
 • Elysée Health heeft het recht een offline cursus, workshop of andere dienst te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder ziekte van de docent, te weinig deelnemers of overmacht. In geval van annulering door Elysée Health heeft de deelnemer recht op volledige terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
 • Elysée Health behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname van offline cursussen, workshops en andere diensten. Indien het cursusgeld reeds betaald is door de deelnemer, zal het betaalde bedrag worden teruggestort door Elysée Health.
 • Bij onjuiste en /of niet tijdige betaling heeft Elysée Health het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn/haar betalingsverplichting.

3.       Annuleringsvoorwaarden

Voor een in Nederland gegeven workshop van maximaal een dag gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 • Tot 1 week voor de datum, geen annuleringskosten.
 • Annulering tot 4 dagen voor de datum, 50% van het bedrag van de workshop verschuldigd.
 • Annulering binnen 48 uur voor de datum, 100% van het bedrag van de workshop verschuldigd.

Voor meerdaagse workshops in het buitenland gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 • Annulering tot 6 weken voor vertrek, € 100 annuleringskosten.
 • Annulering binnen 6 weken voor vertrek, 100% annuleringskosten.